Защита на лични данни

Защита на личните данни на потребителите

ДЕКО БГ 2014 EООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. ДЕКО БГ 2014 EООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.